Vitalisering – förbättrade resultat utan dramatik...

Det är inte sant att all förändring är till det bättre. Å andra sidan är inga förbättringar möjliga utan förändring. Den som önskar förbättring måste alltså godta den chanstagning som en förändring innebär. Vi anlitas ofta för att initiera en förändring och skapa tillämpningar när resultaten uteblir.

Metod: Inledningsvis enas vi om vilka insatser som sannolikt kommer att leda till framgång. Därefter genomför vi det vi har enats om. Sedan kontrollerar vi om det vi trodde skulle leda till framgång också gav det. I nästa steg förfinar vi det som var bra och eliminerar det som var fel.


Sellmore International
Tel 070-855 94 70.
mail@sellmore.se


Generella verktyg
    (separata fönster för exempel)
BRM-diagnos
Kontroll av nyttjandegrad/funktionalitet för befintliga CRM-verktyg.
Chefs- och ledarskapsindex
Genom att mäta medarbetarnas syn på företaget, cheferna och allmänklimatet skapar vi ett 'ledarskapsindex' som kan ligga till grund för förbättringsarbete.
Kunddialog
Hög frekvens i kunddialogen är en förutsättning för att bli ihågkommen när kunden vill handla.